Välkommen   Om oss   Portar   Förråds & Säkerhetsdörrar   Automatiker   Tillbehör   Montage   Utställning   Mässor   Service   Offert   Lediga tjänster   Kontakt
 
 

OBJEKTSPORTAR

 
 PORTAR
 
 
En garageport, kan det vara något att snacka om?
Nya portar till radgaragen betyder mycket. Både för säkerheten och för bostadsområdets totala miljö. Så när en diskussion inleds blir det oftast ett snabbt beslut att byta portar. Därefter finns flera ställningstaganden som måste göras.

Sök den mest optimala lösningen

I ett tidigt skede bör du ta kontakt med en lokal entreprenör som på plats kan beskriva möjligheterna att få den mest optimala lösningen.
Då kan du också se färgprover och diskutera på plats hur bytet praktiskt kan fungera. Se därför till att få klart för dig vilken infartsbredd radgaragen får efter portbytet, vilka färger som finns att välja på, alternativkostnaden för isolerade portar och hur lång tid ni får vara utan garagen under portbytet.

Dina mått är viktigare än våra
Snabbt och lätt mäts dina portöppningar eller anpassas måtten efter nybyggnation. Vi erbjuder dig hundraprocentig måttanpassning. Det gör att infartsbredden aldrig minskar vid ett byte.

Du väljer en godkänd port
Porten uppfyller de krav som ställs enligt europastandarden EN-13241-1. Det innebär att vi erbjuder dig vipportar som är testade av Statens provnings- och Forskningsinstitut (SP): vattentäthet Klass 3, motståndskraft mot vindlast Klass 2, termiskt motstånd U-värde 1,8, luftgenomtränglighet Klass 2, godkänd för 6 olika typer av fjärrstyrd portöppnare.

Montering så enkel den kan bli
Porten levereras som en enda enhet, utan lösa delar. Hela porten sätts på plats i ett enda moment. Det innebär att garagen mycket snabbt är tillgängliga efter montage.

Komplettera med motoröppning
Det blir allt vanligare att portarna kompletteras med motoröppnare.

   
   
TAKSKJUTPORTAR
OBJEKTSPORTAR
VIPPORTAR
ROLLPORTAR

 KATALOGER (pdf)
Takskjutportar för garage
Berry-vipportar

 INFORMATION
Entreprenadförsäkring
Ring oss, vi kommer ut till era garage, tar alla behövliga mått. Lämnar en offert på de antal portar som ni vill ha utbytt.
Vi lämnar givetvis pris på portar utan montage eller bara montage utan portar om ni vill ha det.